Status, na jakiej zasadzie działam:
Domowa opieka nad starszymi osobami stanowi moją jedyną pracę. Prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą, mam NIP i adres siedziby.
Zajmuję się tym profesjonalnie.

Obszar działania / gdzie świadczę usługę:
działam we Wrocławiu, ewentualnie w okolicach, lecz wtedy cena moich usług wzrasta w zależności od odległości jaką muszę pokonać, aby dotrzeć do podopiecznego.

Jaka częstotliwość wizyt jest najlepsza:
jest to bardzo indywidualna kwestia uwarunkowana kondycją podopiecznego, jego indywidualnymi preferencjami oraz oczekiwaniami jego bliskich. Jest ona zwyczajowo omawiana podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej. Nie musi to być sztywny harmonogram, może ulegać modyfikacjom w zależności od zmieniających się potrzeb seniora i jego rodziny.

Jakie czynności wchodzą w skład wizyty:
wszystkie czynności konieczne do zapewnienia seniorowi komfortu codziennego funkcjonowania. Od szeroko rozumianych czynności pielęgnacyjno- opiekuńczych po zabezpieczenie obszarów związanych z zaopatrzeniem seniora w leki, żywność, środki higieny. W razie konieczności transportuję podopiecznego do lekarza czy fizjoterapeuty i towarzyszę mu podczas wizyty.


Informowanie o stanie seniora:
na bieżąco monitoruję i oceniam kondycję psychofizyczną podopiecznego, zgłaszam problemy i oczywiście pomagam w ich rozwiązywaniu. Współpraca z bliskimi seniora jest dla mnie sprawą priorytetową i jest konieczna w zapewnieniu mu opieki dopasowanej do jego zmieniających się potrzeb.


Czy osoba „z zewnątrz” lepiej zaopiekuje się seniorem:
osoba z zewnątrz niekoniecznie zajmie się lepiej, ale może zdarzyć się, że będzie to lepiej odbierane przez osobę starszą. Profesjonalizm wzbudza zaufanie i zmniejsza uczucie wstydu czy dyskomfortu przy czynnościach pielęgnacyjnych wymagających przekroczenia granicy sfery intymnej. Niejednokrotnie podopieczny czuje się lepiej, gdy dokonuje ich osoba postronna i nie chce obciążać tym najbliższych.


Opieka nad osobami leżącymi:
opiekuję się osobami leżącymi, a także osobami niesamodzielnymi, wymagającymi transferu z łóżka na wózek inwalidzki. Mam także doświadczenie w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami otępiennymi.


Ile czasu mogę poświęcić Państwa seniorowi:
jest do ściśle dyktowane moim bieżącym terminarzem. Obecnie mam wciąż wolne godziny do zarezerwowania.


Jak dokonuje się płatności:
płatności za cały miesiąc dokonuje się do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca. Można też rozliczać się w systemie tygodniowym, dokonując płatności na początku każdego rozpoczętego tygodnia zaplanowanych na niego wizyt. Płatność możliwa jest zarówno gotówką jak i przelewem bankowym.


Możliwość odwołania wizyty:
wizytę można odwołać najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem. Za wizyty odwołane po tym czasie pieniądze nie będą zwracane.


Kilka wizyt w tym samym dniu:
jest to oczywiście możliwe. Podlega indywidualnej wycenie w zależności od czasu trwania wizyty, czynności koniecznych do wykonania podczas jej trwania oraz ilości godzin w skali np. tygodnia.


Wyjazdy /wizyty u lekarza:
istnieje możliwość zawiezienia seniora do lekarza i asystowanie mu w czasie wizyty. Wycena takiej usługi znajduje się w cenniku. W przypadku osób, którymi opiekuję się długofalowo, np. w ramach pakietu, nie jest ona rozliczana dodatkowo i jest jego częścią składową.


Wizyta w celu dokonania czynności higienicznych:
tak, mogę przyjechać jednorazowo w celu wykąpania seniora (także leżącego) i przeprowadzenia czynności temu towarzyszących jak obcięcie paznokci, golenie, ewentualne strzyżenie czy zmiana pościeli. Płatności dokonuje się „z góry” przelewem lub gotówką w dniu wykonania usługi.


Gotowanie i karmienie:
jeżeli preferują Państwo podawanie posiłków przez Państwa przygotowanych to podgrzeję je i podam. Mogę też ugotować posiłek według Państwa wytycznych czy gustu seniora. Karmię i poję osoby niesamodzielne.

 

Prośba o zrobienie zakupów:
- tak, to wchodzi w zakres moich zadań.

 

Sprzątanie:
zasadniczo opiekun nie pełni funkcji osoby sprzątającej dom. To jest osobna praca. Oczywiście staram się utrzymać ład wokół seniora, w razie potrzeby, zmyję naczynia, wsadzę kilka rzeczy do pralki i powieszę na suszarce. Wszystko w granicach rozsądku.

 

Poufność informacji / ochrona danych:
Większość z nas odczuwa potrzebę kontaktu i rozmowy. Osoby starsze chcą po prostu porozmawiać. Nic w tym nie ma szczególnego. Często rozmowy te koncentrują się na historiach rodzinnych z zamierzchłych czasów. Wszelkie zasłyszane informacje traktuję jak "legendy" i nie dzielę się nimi z innymi osobami. Wszelkie treści zachowuję dla siebie. Ważne jest dla mnie "tu i teraz" mojego podopiecznego.