Dom i znajome, przyjazne otoczenie to najlepsze miejsce do godnego i komfortowego funkcjonowania w jesieni życia. Utrata mobilności czy rosnąca z wiekiem liczba schorzeń wcale nie musi wiązać się z traumatyczną zmianą, jaką jest zamieszkanie w placówce opiekuńczej. Możliwe jest zapewnienie seniorowi profesjonalnej opieki w jego własnej przestrzeni. Osoby w podeszłym wieku często niechętnie przyjmują nawet szczere formy pomocy z obawy o utratę niezależności i wpływu na swoje własne życie. Troska bliskich może być odebrana jako próba przejęcia kontroli nad prywatnością. Dodatkowo postępująca niesamodzielność generuje czasem lęk i frustrację, a pomoc najbliższych, chociażby przy czynnościach higienicznych, może rodzić poczucie zakłopotania i dyskomfortu.
Profesjonalna pomoc "z zewnątrz" zaspokoi zarówno potrzeby seniora, jak i oczekiwania jego najbliższych. To optymalne rozwiązanie, które pozwala osobie starszej na poczucie życia własnym życiem, a pozostałym członkom rodziny przynosi spokój ducha i możliwość realizacji innych ról społecznych poza byciem opiekunem na pełen etat.